КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЙОНЕН СЪД
ГР. ТОПОЛОВГРАД

 

До 1971 г. в Тополовград е имало Народен съд, а от 1972 г. се преименува и става Районен съд. През м.май 1976 г. Районният съд в Тополовград е закрит и дейността му се поема от Районен съд – Елхово.

На основание Решение №8 от 31 март 1981 г. на Държавния съвет на НР България /ДВ бр.44 от 1981г./ за определяне на районите и седалищата на съдилищата се разкрива отново Районен съд – Тополовград, считано от юни 1981 г.

Териториалният обхват на съда е Община – Тополовград.

Сградата, в която се помещава съда е построена 1895 г. и се е ползвала за гимназия. От 1992 г. се извърши реконструкция и преустройство и сега магистратите и съдебните служители работят в модерна съдебна палата, с уютно обзаведени кабинети и канцеларии.

Районен съд Тополовград е в съдебния район на Окръжен съд – Ямбол.

Министерство на правосъдието
Висш съдебен съвет
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Прокуратура на Република България
Ямболски окръжен съд
Национален институт на правосъдието
   

 

НАЧАЛО   ЗА НАС     ДЕЙНОСТ     ГАЛЕРИЯ      КОНТАКТИ     ВРЪЗКИ

 

Copyright © 2007 Районен съд - Тополовград. All rights reserved.