Обслужваща банка: ”Банка ДСК” ЕАД – гр.Тополовград


СЪДЕБНИ ТАКСИ:

IBAN: BG16STSA93003100456101
BIC код: STSABGSF

  • държавни такси за образуване на дела
  • за издаване на свидетелство за съдимост
  • нотариални заверки
  • държавни такси за Държавен съдия изпълнител

ДЕПОЗИТИ:

IBAN: BG51STSA93003300704114

BIC код: STSABGSF

  • за вещи лица
  • свидетели
  • парични гаранции
  • плащания на суми  по изпълнителни дела, включително и суми за задатъци при публична продан
Министерство на правосъдието
Висш съдебен съвет
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Прокуратура на Република България
Ямболски окръжен съд
Национален институт на правосъдието
   

 

НАЧАЛО   ЗА НАС     ДЕЙНОСТ     ГАЛЕРИЯ      КОНТАКТИ     ВРЪЗКИ

 

Copyright © 2007 Районен съд - Тополовград. All rights reserved.