Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 34

 

Гр. Тополовград         ,06.03.2019 г.

 

В     И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на шести март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

При секретаря : К.П.

И прокурора: ХР.ДЖОНДЖОРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията НАХД № 16  по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

С постановление от 12.02.2019 г. прокурорът при РП Ямбол ТО – Тополовград предлага обвиняемият Б.К.Г. *** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по реда на чл. 78 А от НК за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

          Постановлението се поддържа от представителя на прокуратурата с предложение на обвиняемия да се наложи административно наказание глоба в минимален размер. 

          Обвиняемият – редовно призован се явява в с.з., признава се за виновен, дава подробни обяснения по случая, проявява критично отношение към деянието и претендира за минимално наказание. 

          От данните по делото и събраните писмени доказателства, които съдът кредитира, се установява следното:

На 02.02.2019 г., служители на РУ – Тополовград, сред които и свидетеля Петков с автомобил пътували към с.Българска поляна по повод получен сигнал. Между селата Х. и Б.свидетеля П. забелязал, че от черен път излиза мотоциклет, който е тръгнал по асфалтовия път за с.Х. и приближавайки мотоциклета П. видял, че на същия няма поставена регистрационна табела. Непосредствено след това свидетеля П. е спрял мотоциклета и установил, че същия се управлява от обв.Г.. При извършената проверка се установило, че обвиняемият не притежава СУМПС, т.е. е неправоспособен водач и управлява МПС-то в едногодишния срок след наложено наказание за управление на МПС без съответно свидетелство за управление. За установеното е бил съставен на обв.Г. АУАН бл.№ 168401/02.02.2019 г. Установено било, че мотоциклета е без регистрационни табели, тъй като е бил на ремонт, но е редовно регистриран с рег.№ Х3511В и е собственост на трето лице Н. Т. Ч. от гр.Х..

                От направените справки се установило, че обв.Г. е бил наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП № 18-0351-000225/18.04.2018 г., влязло в законна сила на 03.07.2018 г. на РУ – С., ОД на МВР Хасково.

          От приложената към делото справка за съдимост е видно, че обвиняемият не е осъждан.

          Така изложените фактически положения са установени по категоричен и несъмнен начин от събраните по делото доказателства -  обясненията на обвиняемия, на които съдът дава вяра,  тъй като са обективни и безпротиворечиви, както и от приложените писмени доказателства по делото, на които съдът дава вяра, тъй като са документи, съставени по съответния ред и в съответната форма, неоспорени от обвиняемия.

          При така установената фактическа обстановка и като прецени събраните доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

          Извършеното деяние от обвиняемия  Г. е престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. 

                От обективна страна се установи по безспорен начин, че обвиняемият  на  02.02.2019 г., около 12:55 часа на път ІІ-76 с.Х., общ.Тополовград – с.Б., общ.Тополовград, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет, марка „А.”, модел „** 2” с рег.№ *******, собственост на Н. Т. Ч. от гр.Х., без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство/като неправоспособен/ в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – наказан с НП № 18-0351-000225/18.04.2018 г. на РУ С. към ОД на МВР гр.Хасково, влязло в законна сила на 03.07.2018 г.

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им.

Затова обвиняемият следва да бъде признат за виновен по повдигнатото обвинение. 

          С оглед на данните по делото и квалификацията на деянието по чл. 343в, ал.2 от НК съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 78 А от НК, тъй като за извършеното престъпление се предвижда наказание “лишаване от свобода”  от една до  три години и „глоба” от 500 до 1200 лева, деецът не представлява голяма обществена опасност, същият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност. Освен това установи се, че от престъплението не са  настъпили имуществени вреди и целите на наказанието биха могли да се постигнат по този начин. Поради което съдът намира, че обвиняемият Г. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание.

          Като взе предвид характера на извършеното деяние, имотното и материално положение на обвиняемия и това, че съдейства за разкриването на обективната истина по делото, проявява критично отношение към деянието и съжалява за извършеното, съдът счита, че следва да се наложи наказание глоба в минималния размер, предвиден в закона - 1000 лв., при превес на изложените по-горе смекчаващи отговорността обстоятелства. Така наложеното наказание би въздействало предупредително и възпитателно спрямо обвиняемия и другите членове на обществото.

          Водим от гореизложеното съдът

 

                                                Р   Е  Ш   И :

 

                ПРИЗНАВА обв.Б.К.Г. – роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българско гражданство, основно образование, неженен, работи като оператор в „Я.” гр.Я., неосъждан с ЕГН **********

          ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че

          От 02.02.2019 г., около 12:55 часа на път ІІ – 76 с.Х., общ.Тополовград – с.Б., общ.Тополовград, управлявал моторно превозно средство – мотоциклет, марка „А.”, модел „МБА 2” с рег.№ *******, собственост на Н. Т. Ч. от гр.Х., без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство/като неправоспособен/ в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – наказан с НП № 18-0351-000225/18.04.2018 г. на РУ С. към ОД на МВР гр.Хасково, влязло в законна сила на 03.07.2018 г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл. 78 А от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и МУ НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА”  в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

          Решението подлежи на обжалване или протестиране пред ЯОС в 15-дневен срок от днес.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: