Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 64

 

 

Гр. Тополовград, 10.07.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на десети юли  през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  И. ХРИСТОВ

 

При секретаря:  К.П.

ПРОКУРОРА: Хр.Джонджоров

 

Като разгледа докладваното от съдия Христов ЧНД № 54 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          От Районна прокуратура – Ямбол, ТО - Тополовград е поискано задължително настаняване и лечение на лицето К.А.А. ***, страдащ от психично заболяване – параноидна шизофрения, халюцинаторно-параноиден синдром, който поради заболяването си може да извърши престъпление, което представлява опасност за себе си и за околните и сериозно застрашава здравето си. Лицето К.А.А.  не е критичен към състоянието си и не съдейства за лечението си.

          Служебният защитник – адв.Х. счита, че искането на Районна прокуратура – Ямбол, ТО - Тополовград за задължително настаняване и лечение на А. в психиатрично здравно заведение  е основателно и изразява становище, че действително освидетелстваният е опасен за себе си и за околните, и поради заболяването си може да извърши престъпление с висока степен на обществена опасност.

          Освидетелстваният К.А. се явява в съдебно заседание и заявява, че не е съгласен с искането на РП – Ямбол, ТО – Тополовград за задължително настаняване и лечение.

          От съвкупната оценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, включително и заключението на съдебно-психиатричната експертиза, съдът прие за установено следното:

          Касае се за мъж на 30 години. С правилно преморбидно развитие. Не се откриват анамнестични данни за значими телесни заболявания и отклонения в развитието. Роден нормално в срок и е второ дете в семейството. Има брат, с който не поддържа връзка. Фамилно обременен – майка му е лекувана в ДПБ – Раднево, починала.

 На 6 годишна възраст тръгнал на училище, бил среден ученик и не е имал проблеми в поведението и имал приятели. Завършил професионална гимназия през 2008 г. и започнал да работи като сезонен работник. По характер очертан като по-затворен, не много общителен, лабилен. Промяната в поведението му настъпила през 2011 г., като започнал да твърди, че е урочасан от собственика на хотела, в който работил. Влизал в конфликти със съпругата му, обвинявал ги, но въпреки това продължил да работи при тях. Станал невъздържан, раздразнителен, избухлив, без необходимост и причина се завръщал в Тополовград, искал пари от майка си, започнал да се кара с нея, дори и я биел. В края на месец юли 2013 година бил неспокоен, объркан изпитвал силен страх и скитал из околностите на гр.Бургас. Намерен в района на аерогара Сарафово като твърдял, че някой го следи и ще му се случи нещо лошо. Приет бил на лечение в ЦПЗ – Бургас, в спешен порядък, по повод психо-моторна възбуда, психотично мотивирано и непредсказуемо поведение. Лекуван от 29.07.2013 г. до 13.08.2013 г., като е било проведено лечение с Халдол, Акинестат и Диазепам. Самоволно напуснал лечебното заведение, поради което бил изписан. Изписан бил с диагноза – остро полиморфно психотично разстройство с шизофренни симптоми. След изписването му от болницата не приемал никакви лекарства, завърнал се в Тополовград. Продължил да споделя съмненията си, че майка му е убита, понякога се съмнявал, че е убита от баща му, че той е организирал убийството на майка му и неговото собствено и рано или късно ще убие и самия него. Променил поведението си към околните, станал много напрегнат, враждебен към всички. Денонощно обикалял из улиците, влизал в различни заведения, искал пари, цигари, започнал да злоупотребява с алкохол. Говорил, че циганите му правят магии, мръсотии, мислел, че му влизат в апартамента, ръсят тютюн през стените и затова постоянно се заяждал с тях и налитал на бой. Споделял съмнения, че постоянно е наблюдаван и следен и затова ходел с нож или паве, изпитвал страх да не му се случи нещо лошо и хората започнали да се страхуват от поведението му. Лекуван 6 месеца в ДПБ – Раднево по Закона за здравето. След проведеното лечение се завърнал в Тополовград и известно време бил добре, вземал лекарства, записал се на борсата, подал документи за помощи. Не можел да намери постоянна работа, но се опитвал да работи, като извършвал дребни работи срещу парично заплащане.  През 2017 г. и 2018 г. е лекуван в ДПБ – Раднево по Закона за здравето. След изписването му от болницата не поддържал лечението, нямал личен лекар, не посещавал психиатър, доброволно не искал да се лекува в ЦПЗ - Хасково. Няма подадени документи за ТЕЛК, поради липса на средства и липса на съпричастни хора не може да се справи със социалните и житейските си проблеми. Получава минимални помощи и храна от Социално подпомагане. От тази година няма къде да живее, обитава една изоставена къща. Не може да поддържа терапията която му е изписано от лечебното заведение във връзка с наличното му заболяване.

От няколко месеца поведението му станало много агресивно, станал избухлив, постоянно си мислил нещо, говорил си сам, обвинявал хората от социалните институции, продавачите от магазини и служителите на казино, подозирал ги, че му правят нещо, имал усещане че го следят и че му правят лоши работи. Започнал да употребява алкохол. От два-три месеца поведението му станало нетърпимо, хората се страхували от него. Той постоянно бил гневен, гледал злобно, говорил заканително, заплашил работещите в казино, искал пари, купувал алкохол, разхвърлял вещи, ритал, блъскал врати, заплашвал с нож, не спял, не спирал да върви и да говори. Обикалял из улиците и ходел по барчетата, заяждал се с хората, говори заплашително, понякога викал. Поради това му състояние има подадени жалби до РУ – Тополовград за задължително лечение по Закона за здравето.

На 27.06.2019 г. по настоящото дело е било постановено определение за амбулаторна експертиза. В стационара споделил:..сега ти какво знаеш, нищо не знаеш, тук има организирани неща, Атина, Гърция, Турция, пари, те ми дължат 2600 лева, мой приятел спечели пари, а те са го излъгали, аз имам много пари, ти имаш ли 200 лева, това не са много пари, как нямаш, аз имам….. имам много… тези от казиното не ми дават моите пари, аз помагам на приятелите си да вземат пари от тях, те ми дължат много пари…. Да, исках да взема пари, имах си ножче, аз само да уплаша… да ми дадат парите…. Всички лъжат… аз имам много пари, тази мафия аз ще я оправя….”

Началото на болестта му датира от 2011 година, като заболяването му протича пристъпно, прогредиентно, ново влошаване от няколко месеца, с агресивно поведение и параноидна симптоматика. Към настоящият момент поведението му е рисково, непредвидимо, мотивирано от болестните му преживявания, с агресивни прояви спрямо околните и нарушение на обществения ред. Към настоящият момент освидетелстваният изпада в гневно възбудни състояния и хората се страхуват от него. Същият гневно зареден, гледа хората злобно, обижда, иска пари, купува алкохол, обикаля по улиците и заведенията и се заяжда с хората, и говори заплашително, понякога вика. Напоследък често посещава казино и заплашва хората, заканва се, вади нож. Поведението му е болестно мотивирано.

Така установена фактическа обстановка се доказва от писмените и гласни доказателства по делото и от заключението на назначената и изслушана в съдебно заседание психиатрична експертиза.

От така установеното съдът достигна до следните правни изводи:

Лицето К.А.А. *** като психично болен страда от параноидна шизофрения, халюцинаторно-параноиден синдром. Към момента е във влошено състояние, изразяващо се в наличието на параноидно-халюцинаторна симптоматика, неподредено, рисково поведение, липса на критичност. Същият е с болестно променено отношение към реалността, некритичен към състоянието си, а поради основното му заболяване има намалени критични способности и слаби задръжки, в резултат на което има рисково поведение. Болестно мотивираната насоченост спрямо околните е предпоставка за извършване на обществено опасни деяния с висока степен и в това си състояние освидетелстваният е опасен за себе си, за близките си, за околните и за обществото.

 Всичко това дава основание на съда да счита, че са налице условията на чл.146 ал.1 т.1 и чл.155 от Закона за здравето, поради което следва да се проведе задължително лечение. За постигане на трайно подобрение и стабилизиране на състоянието му, лечението трябва да бъде проведено в ДПБ – Раднево за срок от шест месеца.  Тъй като същият не е в състояние да изразява информирано съгласие и поради конфликт на интереси с близките му, лицето, което следва да изразява съгласие за лечението му, трябва да бъде определено от кмета на Община Раднево – седалище на лечебното заведение.

          Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 155 вр. с чл. 146 ал.1 т. 1 от Закона за здравето, съдът

 

       Р  Е  Ш И :

 

          ПОСТАНОВЯВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО настаняване и лечение на лицето К.А.А. ***,  с ЕГН **********,  като психично болен от параноидна шизофрения, халюцинаторно-параноиден синдром,  който поради заболяването си може да извърши престъпление, което представлява опасност за околните, за обществото и застрашава сериозно здравето си,  в ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – гр. Раднево, стационарна форма, за срок от ШЕСТ  МЕСЕЦА.

 

          Поради липса на способност на лицето К.А.А. да изразява информирано съгласие за лечение, ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Раднево да определи лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на А..

 

          Приложеното към делото веществено доказателство – 1 бр. нож ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕН.

 

          Решението подлежи на обжалване пред ЯОС в 7-дневен срок от днес, като обжалването и протестирането не спират изпълнението му.

 

           Решението да се изпрати на Държавна Психиатрична болница – гр. Раднево за изпълнение.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: