П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 

       92                       19.11.2019 г.                  гр. ТОПОЛОВГРАД

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд на деветнадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година, в открито съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

При СЕКРЕТАР: А.А.

Като разгледа докладваното от съдията

НЧХД № 70  по описа за 2019  г.

 

                                      П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подс.Д.Г.П.  – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българско гражданство, с висше образование-магистър, женен, работещ, неосъждан, с ЕГН **********  

 

          ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че

 

          - На дата 25.04.2019 г. в 10.00 часа, в залата на Общински съвет – Тополовград  в качеството му на длъжностно лице /общински съветник в Общински съвет Тополовград/ в проведено публично заседание, отразено и в интернет на следните линкове:  https://sakarnews.info/svaliha-vasil-syarov-ot-posta-predsedatel-na-obs-topolovgrad https://www.youtube.com/watch?v=obC3FgCkld&feature=yotu.be е наклеветил тъжителя В.С., като разпространил позорни и неистински обстоятелства спрямо него, посочвайки го поименно, ведно с други три лица от местната власт, с изречението:”На фона на това /политически скандал „Апартаментгейт/ местната структура на ГЕРБ, по-точно в лицето на г-н С., А., любимишкия гуру с характерен псевдоним и госпожа с присъда за фалшифициране на дипломи „дерибействат” и „решават човешки съдби”.

          - По същото време и място, в качеството му на длъжностно лице /общински съветник в Общински съвет Тополовград/ в проведено публично заседание, отразено и в интернет на следните линкове:  https://sakarnews.info/svaliha-vasil-syarov-ot-posta-predsedatel-na-obs-topolovgrad https://www.youtube.com/watch?v=obC3FgCkld&feature=yotu.be е наклеветил тъжителя В.С., разпространявайки позорни и неистински обстоятелства и приписвайки му престъпление по смисъла на чл.282 ал.1 от НК /”длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения или превишава властта  или правата си с цел на набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму  вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици”/, че като Председател на Общински съвет не е изпълнявал задълженията си, като с действията си е нанесъл вреда на хората в общината, както и специално на г-жа Б.Г. с думите: „Вие г-н С., за период от 4 години правейки се на председател на Общинския съвет не направихте нищо „един сантим” добро не направихте на хората в общината, а напротив, с горепосочения квартет вие интригантствахте, сплетничехте и решавахте човешки съдби, като посочвахте кой става и кой не става /тук визирам г-жа Б.…. която накрая изхвърлихте от борда. От половин година и най-вече последния месец внесохте смут и напрежение между 25 учители и 200 родители. За 4 години вие се убихте да пишете жалби против кмета и администрацията, вместо да помогнете да направите нещо полезно”.

          - По същото време и място, в качеството му на длъжностно лице /общински съветник в Общински съвет Тополовград/ в проведено публично заседание, отразено и в интернет на следните линкове:  https://sakarnews.info/svaliha-vasil-syarov-ot-posta-predsedatel-na-obs-topolovgrad https://www.youtube.com/watch?v=obC3FgCkld&feature=yotu.be е наклеветил тъжителя В.С. приписвайки му и престъпление по смисъла на чл.283 от НК, с твърдението си, че се е възползвал от служебното си положение, за да набави за себе си и за другиго облага, с думите: „В рамките на Вашето председателство Вие се сдобихте с фитнес салон – общинска собственост, сложихте кума си  за директор на горското, шурито си за шеф на ВИК, братовчедката на Ваш съпартиец за готвач и още ….”.

ПОРАДИ КОЕТО и на основание  чл.148, ал.2, предл.1-во, във вр.чл.148 ал.1, т.1, 2, 3 и 4, във вр.с чл.147, ал.1, предл.1-во и 2-ро, във вр.чл.26 от НК  го  ОПРАВДАВА по това обвинение.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Г.П. с установена по-горе самоличност

 

 ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, че

   

- На дата 25.04.2019 г. в 10.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград  в качеството му на длъжностно лице /общински съветник в Общински съвет Тополовград/ в проведено публично заседание, отразено и в интернет на следните линкове:  https://sakarnews.info/svaliha-vasil-syarov-ot-posta-predsedatel-na-obs-topolovgrad https://www.youtube.com/watch?v=obC3FgCkld&feature=yotu.be  в присъствието на тъжителя В.С., го е обидил, като използвал срещу него и станалата нарицателна обидна дума „апартаментгейт”, като я модифицира и извършил цинично сравнение, съобразно името му – „С..

- По същото време и място,  в качеството му на длъжностно лице /общински съветник в Общински съвет Тополовград/ в проведено публично заседание, отразено и в интернет на следните линкове:  https://sakarnews.info/svaliha-vasil-syarov-ot-posta-predsedatel-na-obs-topolovgrad https://www.youtube.com/watch?v=obC3FgCkld&feature=yotu.be в присъствието на тъжителя В.С., го е обидил като използвал срещу него саркастично изречението в цялост :”Парадоксалното е обаче, че тъкмо аферата с интригантството Ви придава някаква значимост на герой, прави Ви „важен” поне във Вашите очи”.

- По същото време и място,  в качеството му на длъжностно лице /общински съветник в Общински съвет Тополовград/ в проведено публично заседание, отразено и в интернет на следните линкове:  https://sakarnews.info/svaliha-vasil-syarov-ot-posta-predsedatel-na-obs-topolovgrad https://www.youtube.com/watch?v=obC3FgCkld&feature=yotu.be в присъствието на тъжителя В.С., го обидил като използвал срещу него цинично сравнение: ”Сигурно се усещате донейде по-представителен от каруцата направо Председател на Общинския съвет”.

- По същото време и място,  в качеството му на длъжностно лице /общински съветник в Общински съвет Тополовград/ в проведено публично заседание, отразено и в интернет на следните линкове:  https://sakarnews.info/svaliha-vasil-syarov-ot-posta-predsedatel-na-obs-topolovgrad https://www.youtube.com/watch?v=obC3FgCkld&feature=yotu.be  в присъствието на тъжителя В.С. го обидил с фразата: хората вече не Ви вярват. Защо ли? Защото Вие само се жалвахте, пишете доноси, оплаквате се, сплетничите, разпореждате се със съдбата на хората”,

ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл.148, ал.1, т.1, 2, 3 и 4, във вр.с чл.146, ал.1, във вр.чл.26 от НК го ОПРАВДАВА по това обвинение.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани предявените граждански искове от частния тъжител В.И.С. против подсъдимия Д.Г.П.:

- за заплащане на обезщетение за причинени на тъжителя в резултат на престъплението по чл.148 ал.2, предл.1-во, във вр.с чл.148, ал.1, т.1, 2, 3 и 4, във вр.чл.147, ал.1, предл.1-во и 2-ро, във вр.чл.26 от НК неимуществени вреди в размер на 30 000 лева /тридесет хиляди лева/, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

- за заплащане на обезщетение за причинени на тъжителя в резултат на престъплението по чл.148, ал.1, т.1, 2, 3 и 4, във вр.чл.146, ал.1, във вр.чл.26 от НК неимуществени вреди в размер на 20 000 лева /двадесет хиляди лева/, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА тъжителя В.И.С. ДА ЗАПЛАТИ на подс.Д.Г.П. направените по делото разноски в общ размер на 860 лв. /осемстотин и шестдесет лв./

 

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране  пред ЯОС в   15-дневен срок от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: