П Р О Т О К О Л

 

18.11.2019 г.                                                       гр. ТОПОЛОВГРАД

 

ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД            

 

На осемнадесети ноември  през две хиляди и деветнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

         

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. С.Б.

 

                                                                     2. Л.К.

                            

СЕКРЕТАР:К.П.  

ПРОКУРОР: М.СПАСОВ

 

сложи за разглеждане  докладваното от  съдия М. СЕМЕРДЖИЕВА

НОХД № 49  по описа за 2019   година.

 

          На именното повикване в 10.00  часа се явиха:

 

          Подс.Г.З.Г. – редовно призован – явява се лично, заедно със служебния защитник адв.Я.Х. от АК – Ямбол

Пострадалият М.Х.М. – редовно призован – явява се лично

          За Районна Прокуратура Ямбол - ТО Тополовград се явява прокурор Мирослав Спасов

          Прокурорът – Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.

          Постр.М.М. - Да се даде ход на разпоредителното заседание

          Адв.Х. – Да се даде ход на разпоредителното заседание

          С оглед изявленията на страните съдът счита, че липсват процесуални пречки по даване ход на разпоредителното заседание по делото, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

          ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

 

На основание чл.94, ал.1, т.6 от НПК, НАЗНАЧАВА служебен защитник на подс.Г.З.Г. – адв.Я.Х. от  АК Ямбол.

          СНЕ се самоличността на подсъдимия, както следва:

          Подс.Г.З.Г. - роден на *** ***, с настоящ адрес:***, български гражданин, начално образование, неженен, безработен,  осъждан, с ЕГН **********

          Прокурорът – Нямам искане за отвод на съдебния състав

          Подс.Г.З.Г. – Нямам искания за отвод на съдебния състав

          Постр.М.М. - Нямам искания за отвод на съдебния състав

          Съдът дава възможност на страните да вземат отношение по всички въпроси по чл.248 ал.1 от НПК.

          Прокурорът - Считам, че делото е подсъдно на настоящия съд и състав по делото, не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, считам че не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Налице са основания за гледане на делото по реда на глава 29 от НПК, тъй като със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение; не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. По делото има взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Поради което моля не отлагате делото за друга дата, а да се разгледа незабавно.

          Постр. М.Х.М. - Делото е подсъдно на настоящия съд и състав по делото, не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, считам че не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Налице са основания за гледане на делото по реда на глава 29 от НПК, тъй като със защитника е постигнато споразумение; не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. По делото има взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Поради което моля не отлагате делото за друга дата, а да се разгледа незабавно. Нямам никакви претенции, тъй като всичко ми е възстановено и нямам намерение да предявявам граждански иск – върнати са ми каруцата и коня.

          Адв.Х. - Делото е подсъдно на настоящия съд и състав по делото, не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, считам че не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Налице са основания за гледане на делото по реда на глава 29 от НПК, тъй като с прокурора сме постигнали споразумение; не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. По делото има взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Поради което моля не отлагате делото за друга дата, а да се разгледа незабавно.

          Подс.Г.З.Г. – съгласен съм с казаното от защитника ми и постигнатото споразумение.

 

          Съдът се оттегли на тайно съвещание за решаване на въпросите по чл.248 ал.1 от НПК.

Съдът след като изслуша страните по въпросите на чл.248 ал.1 и ал.2 от НПК намира, че делото е подсъдно на Районния съд – Тополовград, тъй като против подсъдимия е предявено обвинение за извършено деяние по чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, буква ”а” и буква „б” от НК, което е извършено в с.Доброселец, общ.Тополовград, поради което делото е подсъдно на Районен съд – Тополовград. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довело до ограничаване правата на обвиняемия и на пострадалия.

          Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врата, за привличане на резервен съдия или на резервен съдебен заседател.

По отношение на подсъдимия е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по досъдебното производство, като не са налице основания за промяна в днешното съдебно заседание.

          По делото от страните не са направени искания за събиране на нови доказателства.

Съдът ПРИСТЪПВА към разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК незабавно с оглед разпоредбата на чл.252, ал.1 от НПК.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1………………………

            / С.Б. /

 

       2………………………

            / Л.К. /

 

 

С оглед разпоредбата на чл.276, ал.1 от НПК СЕ ДОКЛАДВА ДЕЛОТО

НОХД  е образувано на основание внесен обвинителен акт от РП – Ямбол против подсъдимия Г.З.Г. за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, буква ”а” и буква „б” от НК, което е извършено в с.Доброселец, общ.Тополовград.

В съдебното производство няма предявени граждански искове.

На основание чл.276, ал.2 от НПК СЕ ПРЕДОСТАВИ възможност на прокурора да изложи обстоятелствата включени в обвинението.

Съдът

                             О П Р Е Д Е Л И :

         

ПРИЕМА: писмо с вх.№ 708/01.08.2019 г. с приложение към него на РУ – Нова Загора; писмо с вх. № 714/06.08.2019 г. на РУ – Тополовград; писмо с вх.№ 932/14.10.2019 г. на РУ – Тополовград; писмо с вх.№ 998/29.10.2019 г. на РУ –Тополовград; писмо с вх.№ 1057/14.11.2019 г. на Затвора гр.Бургас и справка за съдимост с рег. № 240/14.11.2019 г.

 

Прокурор – Постигнали сме споразумение по силата на което подсъдимия се признава за виновен по повдигнатото му обвинение по чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, буква ”а” и буква „б” от НК за престъпление, което е извършено в с.Доброселец, общ.Тополовград, а именно да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА което да изтърпи в затвор при първоначален СТРОГ режим на основание чл.57, ал.1, т.2, буква „б” от ЗИНЗС, като се приспадне предварителното задържане, съгласно постановената мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 20.10.2019 г., видно от писмо с рег.№ 358000-1538/28.10.2019 г. на Началника на РУ – Тополовград, приложено по делото.

С деянието има причинени имуществени вреди, които са възстановени.

Разноските по делото в размер на 285,60 лева от ДП се заплащат от подсъдимия.

По отношение на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража”, последната да се отмени.

Моля да одобрите така постигнатото споразумение, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

 

          Адв.Х. – Считам, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля съда да го одобри.

Подс. Г.З.Г. - Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписвам споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното СПОРАЗУМЕНИЕ, което се подписва от прокурора, защитника и подсъдимия както следва:

 

          Подс.Г.З.Г. - роден на *** ***, с настоящ адрес:***, български гражданин, начално образование, неженен, безработен,  осъждан, с ЕГН **********

 

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че

 

 На 07.05.2019 г. в с.Доброселец, общ.Тополовград от обор, находящ се в края на селото, отнел чужди движими вещи – 1 бр. кобила на стойност 850,00 лева; 1 бр. каруца на стойност 350 лева и комплект кушум с кантарми на стойност 300 лева – всички вещи на обща стойност 1500 лева от владението на собственика им М.Х.М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата представлява опасен рецидив.

ПОРАДИ КОЕТО на основание чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, буква”а” и буква „б” от НК му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА което да изтърпи в затвор при първоначален „СТРОГ” режим на основание чл.57, ал.1, т.2, буква „б” от ЗИНЗС, като се приспадне предварителното задържане, съгласно постановената мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 20.10.2019 г. до влизане в сила на споразумението, видно от писмо с рег.№ 358000-1538/28.10.2019 г. на Началника на РУ – Тополовград, приложено по делото.

С деянието има причинени имуществени вреди, които са възстановени.

По отношение на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража”, последната да се отмени.

Разноските по делото в размер на 285,60 лева от ДП се заплащат от подсъдимия.

 

 

ПРОКУРОР:                                   ПОДСЪДИМ:

      /М.Спасов/                                          /Г.Г./

 

 

                                            ЗАЩИТНИК: 

                                                                   /адв. Х./

 

 

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала и тъй като има причинени имуществени вреди, които са възстановени няма пречка същото да бъде одобрено, а производството по делото прекратено. Поради което и на основание  чл.384, ал.1, във вр. с чл.382 ал.7 от НПК

 

                                       О П Р Е Д Е Л И : № 91

 

          ОДОБРЯВА постигнатото между Районна Прокуратура – Ямбол ТО - Тополовград, подс.Г.З.Г. и защитника му адв.Я.Х. от АК Ямбол споразумение за решаване на делото при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК.

          ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на подс.Г.З.Г..

           ОСЪЖДА подс.Г.З.Г. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР – Хасково  сумата от 285,60 лв. (двеста осемдесет и пет лева и 60 стотинки) направени разноски от досъдебното производство.

          ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 49/2019 г. по описа на ТгРС.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

          Протоколът се написа в съдебно заседание, което приключи в 11.30  ч.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                              СЕКРЕТАР: