Районен съд - Тополовград
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 19.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 20/2018, I състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ТОПОЛОВГРАД И.Е.И. Докладчик:
ИВАН Х. ХРИСТОВ
Споразумение от 19.4.2018г.
И.Е.И.
В законна сила на 19.4.2018г.