РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТОПОЛОВГРАД
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.04.2009г. до 30.04.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 91/2008 Облигационни искове И.В.П. ЕЙ ЕНД ЕС ООД ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик: И.Х.Х.  Решение от 11.03.2009г., в законна сила от 14.04.2009г.
 
2 Гражданско дело No 30/2009 Облиг. искове за неповолено увреждане Р.И.Г. Д.В.Л. Председател и докладчик: А.К.Л.  Решение от 26.03.2009г., в законна сила от 10.04.2009г.
 
3 Гражданско дело No 62/2009 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ К.Н.Й. ЕТ"ДИМИ-ДИМИТРИНА ПЕТРОВА" Докладчик: М.С.  Определение от 21.04.2009г., в законна сила от 30.04.2009г.
Определение № 83/21.04.2009 г. - На основание чл.233 ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.БП 62/09 г. поради отказ от исковете.
 
4 НАХД No 2/2009 По ЗД по пътищата Л.Г.И. РУ НА МВР - ТОПОЛОВГРАД,
Д.З.П.
Председател и докладчик: И.Х.Х.  Решение от 04.03.2009г., в законна сила от 08.04.2009г.
 
5 НАХД No 4/2009 Административни дела П.Г.Н. РУ НА МВР ТОПОЛОВГРАД,
И.Д.Ч.
Председател и докладчик: И.Х.Х.  Решение от 19.03.2009г., в законна сила от 08.04.2009г.
Решение № 12 - ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 166/23.09.2008 г. на Началника на РПУ - Тополовград, издадено против П.Г.Н. ***, област Хасковска, ул. "Манастирска" № 10, с ЕГН **********, с което на основание чл.270 ал. 1 от ЗМВР му е наложена глоба в размер на 200 лв. /двеста лева/.
 
6 НОХД No 9/2009 ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТОПОЛОВГРАД Г.Т.Г. Председател и докладчик: А.К.Л.  Присъда от 17.03.2009г., в законна сила от 14.04.2009г.
ПРИСЪДА № 18/17.03.2009 Г. - ПРИЗНАВА подс.Г.Т.Г., роден на 10.11.1973 година в гр.Тополовград, живущ ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН-**********
ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ През периода 18.01.2008 година - 05.06.2008 година в с.Устрем, общ.Тополовград, в жилищен дом, находящ се на ул."Хан Крум" №5, при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, повредил противозаконно чужди движими вещи - двукрилен прозорец с размери 50см/121 см и входна врата с каса, на обща стойност 73,80 лева, собственост на Иван Д.А. *** Загора, както следва:
- На 18/19.01.2008 година посредством счупване на стъкло повредил противозаконно двукрилен прозорец с р-ри 50см/121, на стойност 34,80 лв собственост на А.;
- През периода 19.05. - 05.06.2008 година посредством изкъртване на входната врата и счупване на брава, повредил противозаконно входна врата с каса, на стойност 39,00 лева, ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл.216, ал.1 вр.чл.26, ал.1 от НК и чл. 54 НК ГО ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ПРИЗНАВА подс. Г.Т.Г. с установена по-горе самоличност ЗА ВИНОВЕН и в това, че през периода 01.05. - 05.06.2008 година в с. Устрем, общ.Тополовград, в жилищен дом, находящ се на ул."Хан Крум" №5, при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, осуетил изпълнението на съдебно решение № 5/20.02.2008 година постановено по ч.гр.д.№ 6/2008 година на Тополовградски районен съд, влязло в законна сила на 06.03.2008 година и издадената въз основа на него Заповед за защита № 8/20.02.2008 година на ТРС, като нарушил наложените му забрани да извършва домашно насилие и да не приближава жилището на Р.Г.П. ***, както следва:
- през периода 01.05.-06.05.2008 година осуетил изпълнението на съдебното решение като посетил жилището на Р. Г.П. и извършил домашно насилие спрямо нея.
- През периода 19.05. - 05.06.2008 година осуетил изпълнението на съдебното решение като посетил жилището на Р. Г.П. и извършил домашно насилие спрямо нея, ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл.296, ал.1 вр.чл.26, ал.1 , и чл. 54 НК ГО ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 23 ал. 1 НК съдът НАЛАГА на подс. Г.Т.Г. - роден на 10.11.1973 година в гр.Тополовград, живущ ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** едно ОБЩО, най-тежкото от определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 47 ал. 1 б. "б" от ЗИН наказанието следва да се изтърпи при първоначален "строг" режим.
ОСЪЖДА подсъдимия Г.Т.Г. ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски от досъдебното производство в размер на 235 лв и от съдебното следствие в размер на 53 лв.

Г.Т.Г.
Мотиви от 24.03.2009г.

 
7 НОХД No 21/2009 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТОПОЛОВГРАД И.А.И. Председател и докладчик: А.К.Л.  Присъда от 19.03.2009г., в законна сила от 03.04.2009г.
ПРИСЪДА № 19/19.03.2009 Г. - ПРИЗНАВА подс. И.А.И. - роден на 29.06.1989 г. в с. Мрамор, общ. Тополовград, живущ ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, общ работник в ТЕЦ "Марица-Изток - 1", неосъждан, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че
През периода м. август 2008 г. - 30.11.2008 г. в с. Мрамор, общ. Тополовград, при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи от владението на различни собственици, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:
- През м. август 2008 г. в с. Мрамор, от таванско помещение на жилищен имот, находящ се на ул. "Македония" № 18, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на лица и имот - счупил стъкло на прозорец на приземния етаж, отнел чужда движима вещ - 1 бр. меден казан, служещ за изваряване на ракия с вместимост 150 литра, на стойност 525.00 лева от владението на собственика К.Н.Л. без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои;
- На 29/30.11.2008 г. в с. Мрамор, от помещение на приземен етаж на жилищен имот, находящ се на ул. "Хр.Ботев" 1, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на лица и имот - срязал метална мрежа, поставена върху метална рамка на прозорец и чрез използване на техническо средство - клещи, отнел чужди движими вещи - 6 бр. консервирани буркани с тегло 800 грама със съдържание птиче месо /добито от кокошки/, на стойност 1,75 лв, на обща стойност 10.50 лв и 2 бр. консервирани буркани с тегло 800 гр. със съдържание от изварени домати на стойност 0.60 лв, на обща стойност 1,20 лв, всички вещи на обща стойност 11.70 лв, от владението на собственика им Н.К.Н. ***., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,
Като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 536.70 лв,
ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо и т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК
МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ШЕСТ МЕСЕЦА "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" при първоначален "общ" режим.
На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия с установената по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ направените разноски от досъдебното производство в размер на 70.00 лв /седемдесет лева/.

И.А.И.
Мотиви от 23.03.2009г.

 
8 НОХД No 30/2009 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТОПОЛОВГРАД Р.Н.С. Председател и докладчик: И.Х.Х.  Присъда от 01.04.2009г., в законна сила от 08.04.2009г.
Р.Н.С.
Мотиви от 01.04.2009г.

 
9 НОХД No 34/2009 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТОПОЛОВГРАД А.Г.А. Председател и докладчик: А.К.Л.  Присъда от 01.04.2009г., в законна сила от 08.04.2009г.
А.Г.А.
Мотиви от 01.04.2009г.

 
10 НЧХД No 37/2009 НЧХ К.А.К. П.М.Ж. Председател и докладчик: А.К.Л.  Определение от 30.04.2009г., в законна сила от 30.04.2009г.
 
11 НОХД No 42/2009 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТОПОЛОВГРАД Д.К.Г. Председател и докладчик: М.С.  Споразумение от 13.04.2009г., в законна сила от 13.04.2009г.
Д.К.Г.
 
12 ЧНД No 43/2009 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУ НА МВР ТОПОЛОВГРАД С.Т.Т. Председател и докладчик: М.С.  Определение от 16.04.2009г., в законна сила от 16.04.2009г.
С протокол за разпит на обвиняем
 
13 ЧНД No 44/2009 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУ НА МВР ТОПОЛОВГРАД М.К.Ж. Председател и докладчик: М.С.  Определение от 16.04.2009г., в законна сила от 16.04.2009г.
С протокол за разпит на обвиняем
 
14 ЧНД No 45/2009 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУ НА МВР ТОПОЛОВГРАД К.Ж.Я. Председател и докладчик: М.С.  Определение от 16.04.2009г., в законна сила от 16.04.2009г.
С протокол за разпит на обвиняем