Административното ръководство се осъществява от Административен ръководител - Председател. В съда работят още един Районен съдия, един Държавен съдебен изпълнител и един Съдия по вписванията.

Администрацията на съда се състои от единадесет служителя:

- Човешки ресурси;
- Гл. счетоводител;
- Съдебен - секретар протоколист (2);
- Деловодител в съдебно - изпълнителна служба;
- Съдебен деловодител (2);
- Съдебен архивар;
- Работник поддръжка сграден фонд, той и огняр;
- Призовкар;
- Хигиенист.

 

Министерство на правосъдието
Висш съдебен съвет
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Прокуратура на Република България
Ямболски окръжен съд
Национален институт на правосъдието
   

 

НАЧАЛО   ЗА НАС     ДЕЙНОСТ     ГАЛЕРИЯ      КОНТАКТИ     ВРЪЗКИ

 

Copyright © 2007 Районен съд - Тополовград. All rights reserved.